Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων

Η παρακολούθηση της εξέλιξης-κατάστασης ενός αιτήματος γίνεται στην διαδικτυακή πύλη dimotis.saronikos.net

Αφού κάνετε είσοδο με τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη & κωδικός) ή μέσω taxisnet με τους κωδικούς taxisnet που διαθέτεται στην αρχική σελίδα του dimotis.saronikos.net μετά επιλέγετε "τα αιτήματά μου".

Θα εμφανιστούν όλα τα αιτήματα που έχετε υποβάλει στον Δήμο μέσω της σελίδα dimotis.saronikos.net

 

Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων