Υπεύθυνη Δήλωση Στρατολογίας

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται