Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα απαραίτητα διακιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού ακινήτου.