Αίτηση βεβαίωση Οφειλών καθώς και κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΙΑΣ

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται