Αίτηση Βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για βεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π