Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (Κοινότητας Καλυβίων)

Η Ληξιαρχική πράξη γάμου χορηγείται στους αναφερόμενους σ΄αυτήν.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας