Αίτηση για Διόρθωση ΤΜ Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου φυσικών προσώπων

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται