Αίτηση για Διόρθωση ΤΜ για μη Ηλεκτροδότηση Ακινήτου νομικών προσώπων

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται