Αίτηση για Διόρθωση ΤΜ μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου νομικών προσώπων

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται