Έντυπο Απόδοσης Δημ.Τέλους

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το έντυπο Δήλωσης Απόδοσης Δημ. Τέλους 0,5% - 5%