Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως (Κοινότητας Αναβύσσου)

Η Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως χορηγείται στο πρόσωπο που αφορά, η σε περίπτωση ανηλίκου στους γονείς.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας