Αίτηση Άρσης Κατάσχεσης

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα δικαιολογητικά και την αίτηση που απαιτείται

1. Δικαιολογητικά

  • Λογαριασμός Υδρευσης 
  • Λογαριασμός Παροχής Ενέργειας 
  • Ταυτότητα